INFORMACIÓ JURÍDICA
DG de Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa
Conselleria de Presidència
NOTÍCIES D'INTERÈS
16 de setembre de 2009

El BOIB núm. 134, de 15 de setembre de 2009, publica el Decret 53/2009, d'11 de setembre, pel qual es crea la Comissió de Seguiment dels acords del Pacte per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social a les Illes Balears.

 
16 de setembre de 2009

El BOIB núm. 135, de 15 de setembre de 2009, publica el Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .

Amb aquest Decret, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’estructura en les conselleries següents: Conselleria de Presidència; Conselleria d’Economia i Hisenda; Conselleria de Turisme; Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori; Conselleria d’Educació i Cultura; Conselleria de Salut i Consum; Conselleria de Medi Ambient; Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració; Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques; Conselleria de Treball i Formació; Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; Conselleria d’Agricultura i Pesca; Conselleria d’Esports i Joventut; Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.

 
totes les notícies
CERCADOR DE DISPOSICIONS

Des d'aquest formulari podeu cercar disposicions per rang de dates, administració, matèria i rang de la normativa. El format de la data ha de ser dd/mm/aaaa.

  Data de publicació
  Des de:
 
  Fins a:
 
Dades de la disposició
Paraules
   
Rang
   
Administració
   
Matèria

D. G. de Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa
Conselleria de PresidènciaLa informació continguda en aquesta pàgina prové dels respectius butlletins oficials